Naturvärden vi vårdar

Naturskyddsföreningen i Eksjökretsen driver ett aktivt lokalt naturvårdsarbete.

Vi sköter några av naturpärlorna bland kommunens fastigheter, Hyttens kvarn och Fiskartorpsåsen. Föreningen sköter delar av Höglandsleden och strövstigen vid Nifsarpsmaden.

Medlemsavgifterna och inkomsterna från våra skötselobjekt står för en del av föreningens inkomster. Pengar som behövs för att vi skall kunna driva ett aktivt miljö- och naturvårdsarbete i föreningen.

Hjälp till att göra en praktisk naturvårdsinsats samtidigt som du stöttar föreningens ekonomi. Är du intresserad av att hjälpa till, kontakta någon i arbetsgruppen för respektive skötselobjekt.

Kontakter arbetsgrupper:

Fiskartorpsåsen Arne Helleblad 0381-158 05
Hyttens kvarn Carl Erik Gustavsson 0381-125 71
Höglandsleden Karen Lund 0381-140 11
Ronny Korsberg 0381-174 88
Nifsarpsmaden Sven-Åke Svensson 0381-160 67