Hyttens kvarn

Naturskyddsföreningen i Eksjö har under många år vårdat Hyttens kvarn, inom Skedhultsområdet. Torpet, resterna av den gamla sågen och dammen utgör en gammal kulturmiljö som ligger vid Allmänningsån. Skogsområdena, gammelskog/sumpskog kring ån har ett stort skyddsvärde och finns nu registrerat som ett Natura 2000-område. Under senare tid har dammen restaurerats och en öringstrappa anlagts. Vattnet är kalkrikt och näringsfattigt, flera skyddsvärda arter har noterats i området bl a utter, forsärla, öring, målarmussla och strömstare.

Vill du hjälpa till med skötseln av torpet med tillhörande omgivningar eller bara ha mer information. Kontakta styrelsen.