Om oss

Naturskyddsföreningen i Eksjö är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Vi är en lokalförening under Svenska Naturskyddsföreningen.

Vårt syfte är att bevaka och driva klimat-, natur-, konsument- och miljöskyddsfrågor på det lokala planet. Vi bedriver upplysningsverksamhet, väcker opinion i väsentliga frågor inom ovanstående områden. Föreningen försöker påverka företag, myndigheter, politiker och privatpersoner.

Föreningen är remissinstans i natur- och miljöfrågor som rör Eksjö kommun. Vi bedriver information mot skolor och allmänhet.

Genom att stimulera medlemmarnas natur- och miljöintresse ökas kunskaperna för våra ”hjärtefrågor”. Vi samarbetar med studiefrämjandet när det gäller kurser och bildningsverksamhet.

Kontakt:

Sven-Åke Svensson, ordförande
Castmansväg 158, 575 37 Eksjö
sven-ake.yvonn@outlook.com