Handla miljövänligt 2016

Årets tema #Fräsch på riktigt# handlar om produkterna vi har i badrumsskåpet med fokus på tvål, schampo o balsam, hudkräm och deodorant. I produkter vi smetar på oss, för att bli fräscha finns en del ofräscha ämnen. De kan påverka hälsan, när de så småningom hamnar ute i naturen. Välj miljömärkt så sparar du dig själv och naturen.

I början av året gjorde vi på uppdrag av Riks en 0 – inventering över miljömärkta hygien och kosmetika produkter. Vi besökte Apoteket, Coop, Ica Supermarket och Willys. Denna undersökning ska ligga till grund för att se om Naturskyddsföreningens treåriga kampanj kommer att resultera i större mängd miljömärkt.

På riksupptakten i mars deltog 3 medlemmar.

Klädbytardagen genomfördes i samarbete med Biblioteket och Tjejjouren. Vi upplevde ca 130 nöjda bytare och ca 400 plagg bytte ägare. Vi samlade in 48 kläd Quiz som sänts in till Riks. Under 2 veckor före klädbytardagen hade vi en uppskattad utställning i ämnet på biblioteket. 4 medlemmar hjälpte till. Smålandsradion gjorde ett reportage.

3 (2+1) nya medlemmar värvades på våren och 12 (6+6) nya medlemmar under MVV.

Två informationsträffar om Eko-fika har vi haft. Vid HRF:s möte i februari (22 pers) och vid Röda Korset styrelsemöte (11 pers) i maj.

I april gjorde vi ett studiebesök hos miljöpristagaren Mikael Wik i Adelöv tillsammans med klimatnätverket. Han har byggt ett fjärrvärmeverk där han försörjer bostadshus, kyrkan och skolan i byn och även ett nybyggt stall för uppfödning av ekologiska kycklingar. 13 deltagare.

Den 24 maj var vi på ett trevligt och gemytligt studiebesök hos familjen Henrysson i Slättna. De driver ett ekologisk lantbruk med 120 mjölkkor och 80 tal får. 15 medlemmar deltog, denna vackra sommarkväll.

Press: 1 insändare (Satsa på ekologiskt fika med Johanna Sandahl) 1 annons (Klädbytardagen) 2 reportage ett i Eksjö Nu och ett i Eksjötidningen.

Årets vegetariska grillkväll lockade 20 deltagare. Den genomfördes tillsammans med Fobo och till hjälp hade vi kocken Ola Johansson. Dessutom fick vi en av majs vackraste och varmaste kvällar så den blev lyckad.

Fyra medlemmar deltog i regionala upptaktsträffen i Växjö i augusti och 7 medlemmar har hjälpt till med information under MVV.

MVV började vi med att vara med på Skedhultsdagen, där vi var behjälpliga med eko-fika och gav information om Fräsch på riktigt. 6 medlemmar hjälpte till.

Under v 38 gjorde vi en butiksinventering över antal hygienprodukter som finns i livsmedelsbutikerna i Eksjö och Mariannelund, och hur stor andel av dem som är miljömärkta.

Kristina Volkova-Hellström föreläste under MVV i sjukhusets aula om Hormonstörande ämnen – Hur påverkar de människor och miljön? Hon är fil.dr i biologi och sakkunnig inom miljögifter på Riks. Publik 47 pers.

Utställningar har vi haft på fyra olika ställen. På biblioteken i Mariannelund och Eksjö i 4 veckor, i NBV:s lokal på N. Storgatan en vecka och i Höglandssjukhusets glasmonter i oktober månad.

Vi har genomfört tre Workshop. Två gånger i NBV:s lokaler med 8 resp 7 deltagare där vi gjorde deo och hudsalva. På biblioteket i Mariannelund var vi den 5 okt och det var 9 deltagare. Planera ytterligare workshop

I pressen under MVV har vi setts vid fyra tillfällen: en annons (om föreläsningen) i Smt. Tre artiklar, en i Vimmerby tidningen (skyltning på biblioteket i M- lund) och två i Smt (samman fattning av veckan och informationen på Ica)

Vi har varit ute i livsmedelsbutikerna och informerat vid 3 tillfällen. En eftermiddag på Coop, ICA och Willys och samtidigt samlat in namn till Naturskyddsföreningen om att vi vill att utbudet av miljömärkt kosmetika o hygienprodukter ska bli större. Hittills har vi 270 namn.

16 Quiz har vi sänt in till Riks och delat ut 50 st Sveriges Natur under och omkring MVV.

Eksjö 31 oktober 2016

Birgit, Lea, Gunnel och Britt-Mari