Arkiv 2013 – 2015

Arkiv 2015

Mellandagsträff på Fiskaretorpet
När Eksjö Naturskyddsförening bjöd in till mellandagsträff kom samtidigt vintern. Ute på Fiskaretorpsåsen kunde man se att vintern är på väg – en knapp decimeter snö, isen hade lagt sig. I vikarna och ute på öppet vatten syntes övervintrande storskrak, knöl-och sångsvanar. Bastun var uppvärmd för den som ville ta sig ett sådant bad.

Efter en rundvandring på åsen serverades det glögg och pepparkakor vid en värmande brasa. Deltagarna berättade om egna upplevelser från det år som gått och det lästes högt ur besöksboken – trevliga minnen från besök på torpet. Olika naturvårdsfrågor diskuterades och särskilt den om de sentida avverkningarna i Skedhultsskogarna som föreningen riktat kraftig kritik emot. Det rimmar illa med det projekt kommunen bedriver – att utveckla Skedhults Friluftsområde. Den vintriga träffen satte därmed punkt på 2015 års verksamhet.

Vandring_Fiskaretorpet_2015 kopia

 

Kontroll av fågelholkar vid Hyttenträff 31 oktober
Eksjö Naturskyddsförening genomförde sin traditionella höstträff vid Hyttens kvarn i helgen. På programmet stod som vanligt en liten rundvandring i omgivningen men också att undersöka resultatet av uppsatta fågelholkar kring kvarnen. För ett år sedan sattes sju nya holkar upp med varierande storlek. De var avsedda för knipor, ugglor, starar, mesar och trädkrypare. Med viss spänning öppnades holkarna och innehållet togs ut. De två knipholkarna hade varit obebodda, likaså uggleholken, kanske holkarna är för nya. När det gällde de mindre fåglarna fanns rester av häckningen. I de båda trädkryparholkarna (med ingångshål intill stammen) fanns det bomaterial och i en av dem två kvarlämnade ägg. Det är sällan man ser trädkryparen där men nu finns bevis att den finns och har uppskattat sina nya boplatser. En talgoxe hade varit synlig vid mesholken och fött fram sina ungar. I den något större starholken fanns det två bon på varandra – två kullar men tills synes från olika arter, möjligtvis först en trast, därefter en mindre fågel och där en död unge låg kvar i boet.

Granskning av holkmaterial vid Hyttens kvarn

 

Besök på Russnäs mosse
Eksjö Naturskyddsförening har genomfört en vandring på Russnäs mosse i samarbete med Eksjö kommun. Tanken var att uppmärksamma våtmarkernas betydelse och samtidigt visa upp en ytterst säregen miljö med speciella växter och djur. De små, knotiga och glest stående tallarna vittnar om både hög ålder och extrem näringsfattigdom. Uno Björkman inledde med att berätta om hur mossen kommit till – från inlandsisens avsmältning, som ledde till bildandet att en sjö, som sedan under lång tid vuxit igen till nuvarande tillstånd – en s.k. koncentriskt välvd högmosse. Arealen är 136 ha.

Området är tillgängligt genom en spångad led som tidigare varit en förbindelse till en militär anläggning, en hemlig sådan, det handlade om signalspaning, mitt ute på mossen. Under mitten av 80-talet flyttade den in till I 12-området, men spången finns fortfarande kvar. Vid sidan om spången är marken sank med tuvor och höljor (vattensamlingar). Större delen av mossen täcks av vitmossor (rubinvitmossa, rostvitmossa och ullvitmossa) med inslag av fönsterlav, renlav, tuvsäv, tuvull, ljung och kråkbär. Fåglar som kan påträffas ute på mossen är orre (orrspel), kattuggla, ängspiplärka, buskskvätta.

För deltagarna var det här ett helt okänt besöksmål även om flera hade hört talas om hemligheterna på mossen.

Russnäs mosse

 

I svampskogen 12 september.
Eksjö Naturskyddsförening anordnade i helgen en utflykt för att lära känna de vanligaste svamparna och då med inriktning på matnyttig svamp. Att förutse god tillgång på svamp är alltiden svamp de hittade. Vid återsamlingen gick svampkunnige Sven-Olov Lindahl igenom fynden. Han var noga med att berätta om risken att förväxla olika svampar. Det ska inte behöva ske om man håller sig till vissa enkla regler – kantareller och taggsvamp är goda matsvampar och lätta att känna igen. När det gäller vanliga svampar som soppar (rör under hatten) och kremlor (spröd fot) går det alltid att smaka sig fram – inget farligt händer. Möjligtvis smakar de väldigt illa, då äter man heller inte mer. Spindelskivlingar, små svampar med smal fot och är mycket giftiga, kan ibland förväxlas med trattkantareller – men är man osäker , låt dem stå. Flugsvamp, särskilt den vita, orsakar varje år förgiftningar då man inte kan skilja den från champinjonen, som alltid har mörk undersida, mörka sporer – flugsvampen vit. Lindahl med sin bakgrund som läkare informerade också om vad som händer i kroppen – ju längre tid innan insjuknandet dröjer, desto allvarligare blir konsekvenserna. Så nu känner sig utflyktens deltagare något säkrare i sitt fortsatta sökande efter svamp under hösten. Det kan bli mer för nu regnar det igen. lika svårt. En längre torrperiod som vi just haft minskar snabbt svampmängden i skog och mark. 

Svamputflykt

 

Fågelskådningens dag i Söraby 10 maj.
De som samlades när Eksjö Naturskyddsförening inbjöd tillFågelskådningens dag fick uppleva något utöver det vanliga. Den guidade turen, ledd av Uno Björkman, följde Sjösvängen som leden ut mot fågeltornet i Söraby vid Solgens strand kallas. Många av våra flyttfåglar har nu återvänt och kunde ses eller höras – rörsångare, sävsångare, sävsparv, lövsångare, svarthätta och ärtsångare.  Även göken hördes långt i fjärran. Väl framme vid tornet fick man en bra utblick över vassarna och vattnet. I vassarna hördes rördromen tuta, likaså en vattenralls gälla skrik. Över vassarna svävade brun kärrhök, såväl hane som hona, och såväl hussvala som ladusvala hade anlänt. Ute på vattnet sothöna, storlom, skäggdopping och knipa. Högt i skyn dagens sensation – tre bruna glador som cirklade över skådarna en stund, en syn som kommer att sitta kvar på näthinnan ett tag;  även en röd glada med sin kluvna stjärt passerade. En fiskgjuse kunde beskådas när den hängande i luften spanade efter sitt byte nere i vattnet.  Cirka 60 arter fanns noterade när dagen var slut – och alla kunde vara nöjda efter en skön söndagsmorgon vid fågeltornet i Söraby.

FågelskådningFrån fågeltornet fick deltagarna en bra utblick över sjön Solgen.


Klädbytardag 18 april.
Klädbytardagen den 18 april blev lyckad i samarbete med Hälsokollektivet då cirka 425 plagg bytte ägare.

 

Arkiv 2014

Sveriges största klädbytardag 5 april

Lördagen den 5 april var det miljövänliga dagen och för femte året i rad anordnades en klädbytardag i ett samarbete mellan Tjejjouren och Naturskyddsföreningen. I snitt bytte ett 70-tal besökare i NBV-lokalen tre plagg per person, vilket motsvarar att det globala utsläppet har minskat med 800 kilo koldioxid, 600 kubikmeter vatten och cirka 150 kilo kemikalier. De kläder som inte byttes sparas till en klädbytardag i höst i Mariannelund då man också kan köpa kläderna för en billig peng.

 

Vårvandring bland åsarna på Skedhultsområdet 18 april.

När Eksjö Naturskyddsförening genomförde sin vårvandring sökte man upp några av de mäktiga åsar som finns i närheten av Hyttens kvarn – rullstensåsar som bildades när isen drog sig tillbaka för mer än 10 000 år sedan. Åsarna är ofta tallbeklädda och vittnar om att det grova materialet stannat kvar i åsen (mycket sten) medan det finare sedimentet spolats åt sidorna. Höjdskillnaden är märkbar när man vandrar på toppen av åsen. Att materialet i åsen är basiskt går också att läsa ut, då slänterna lyser av blåsippor i både blå och rosa färger – samma krav har den tidigt blommande busken tibast. I anslutning till rullstensåsarna bildades ofta dödisgropar, vilka är tecken på att isblock brutits loss och pressats ner i marken och när de smält efterlämnat stora sänkor i landskapet. Just en sådan formation mötte deltagarna. Den bildar ofta en stor vattensamling, som sällan torkar ur. Grodorna var redan i gång med leken och senare under våren kommer även den rödlistade större salamandern att leka här. Än en gång kunde Skedhultsområdet bjuda på överraskningar som fler borde få uppleva.

 

Fågelskådning 4 maj.
Söndagen den 4 maj gjordes en guidad promenad från Värne på den spångade leden till fågeltornet vid Solgen.

I två år har renoveringen av fågeltornet Söraby vid Solgen pågått och stigen dit förbättrats med hjälp av många ideella krafter så man kan gå torrskodd hela vägen. 30 fågelholkar har satts upp och på fågelskådningens dag kunde man längs Sjösvängen och vid Solgens strand se och höra bl a rördrom, fiskgjuse, sothöna, rödvingetrast, trädkrypare, ärtsångare, kungsfågel och storspov. Totalt räknades 42 arter in under promenaden.

 

Vegetarisk grillafton 26 maj.

Grillafton 4

Arkiv 2013

Fisket dag juni 2013.