Miljövänliga veckan 2013

100 % ekologiskt är möjligt!

Årets tema för miljövänliga veckan är ekologisk mat. Under året har Naturskyddsföreningen tagit fram en mängd fakta om skillnaden mellan ekologiskt och o-ekologisk mat. Man har kommit fram till att o-ekologisk mat egentligen är väldigt o-logisk mat. Vi vågar också komma med påståendet att ”100 % ekologiskt är möjligt”.

Att äta mer vegetariskt och välja eko i affären är en av de största insatserna vi kan göra för miljön. Det är framförallt användningen av bekämpningsmedel och konstgödsel liksom att man odlar en enda gröda på för stora ytor som är problem.

Den mesta maten vi äter besprutas för att ta död på skadedjur och ogräs. Men kemikalierna fastnar inte bara på det man vill ha bort, utan sprider sig. En del sprids i maten vilket gör att vi riskerar få bestående hälsorisker i framtiden. En del sprids i mark och vatten och dödar/skadar även djur och växter som vi vill ha kvar i naturen t ex bin eller ängsblommor. Vid ekologisk produktion sprids inga miljögifter och de som arbetar där slipper bli sjuka av bekämpningsmedlen. Man har sett att den biologiska mångfalden ökar och djuren har det bättre vid ekologisk produktion än vid konventionell.

Värst är det för de människor som lever nära de besprutade odlingarna, framförallt i de länder där man fortfarande använder gifter som är förbjudna i Sverige och EU. Hälften av den mat vi äter är importerad vilket betyder att vi ändå får i oss en hel del förbjudna kemikalier via maten. I Brasilien är skador från bekämpningsmedel ett av de största arbetsmiljöproblemen. Många lantbrukare protesterar för att skydda sig själva och sina barn från allvarliga skador som till exempel nervskador och hjärntumörer.

Under miljövänliga veckan fanns medlemmar från Naturskyddsföreningen tillsammans med en lokal ekologisk bonde i Eksjö kommuns butiker. Det var många som kom och pratade ekologisk/o-ekologisk mat med oss. Vi bjöd på lite smakprov och gav positiva och bra tips om hur du kan hjälpa till för ett hållbarare och bättre nyttjande av jordens resurser .

Så nästa gång du handlar, tänk på dina medmänniskor, dig själv och dina barn. Handla logiskt – välj ekologiskt!