Årsstämma

Hjälp till att förbättra Naturskyddsföreningens arbete, kom med nya idéer om vad vi skall arbeta med. Bidra till föreningens utveckling och lämna motioner till årsstämman

Naturskyddsföreningen i Eksjö håller årsstämma i början på året, oftast i slutet av februari. Årsstämman skall vara genomförd senast vid utgången av mars månad.

Som medlem i föreningen kan du lämna in motioner till årsstämman. För att årsstämman skall kunna fatta beslut om din motion, måste den vara skriftlig och mottagen av styrelsen före 1:a december året innan stämman.

Om motionen gäller ändringar av stadgarna, krävs att den är skriftlig och är mottagen av styrelsen före 1:a november året innan stämman hålls.

Kontaktperson i styrelsen:

Sven-Åke Svensson 070- 276 60 67 sven-ake.yvonn@outlook.com

.
.