Arkiv 2022

Lördagen 28 mars: Earth Hour. Klimatmanifestationen med nedsläckning av stadens belysning
genomförs med fackeltåg från Järnvägsparken till torget – ca 120 personer deltog. Därefter blev det
fortsatta aktiviteter inne i kyrkan – ca 180 personer närvarade.

Fredag 15 april: Vårvandring vid Hyttens kvarn. Vår traditionella träff på Långfredagen var välbesökt.
Det var gott om vatten i ån och vi gjorde en kort vandring i den täta granskogen och fick se den första
sädesärlan för året. Avslutning med fika och korvgrillning.

Söndag 24 april: Tillsynsvandring på Höglandsleden. Vi gick sträckan Eksjö Camping – Klinten,
förbättrade markeringar och klippte sly. Det blev en härlig vårvandring i sol

Söndag 8 maj: Fågelskådningens dag. Vi besökte Kyrkmossen vid Mellby kyrka – såg en del sjöfågel.
Därifrån gick vi längs stranden bort mot fågeltornet i Söraby. Vi fick bl.a. uppleva rördrom, havsörn,
tofsvipa, grönsångare, ärtsångare och enkelbeckasin. Vi fick totalt höra eller se 44 arter.

Fredag 22 maj: Biologiska Mångfaldens Dag. Föreningen uppmärksammade denna dag genom att
hänvisa till kommunens och Länsstyrelsens evenemang ”Cykla till Ukraina” med utflykt enligt en
upprättad karta – färden gick till olika naturområden kring Eksjö – Kvänsås bokskog, Skurugata, de
nyanlagda våtmarkerna i Klintens reservat m.m. Det bjöds på fika. Företag i Eksjö skänkte en summa
pengar.

Torsdag 26 maj: Gökotta i Borgmästarängen, genomfördes tillsammans med Friluftsfrämjandet i den
tidiga morgonen för att lyssna in vårfåglarna, som stämde upp i en intensiv kör. Vi fick bl.a. se eller höra
storlom, trädgårdssångare, spillkråka, drillsnäppa, nötskrika och kungsfågel.

Lördag 11 juni: Bastudag på Fiskaretorpet. Föreningen välkomnade allmänheten till bastubad, där
bastun var uppvärmd och olika tider uppsatta för damer, herrar, familjebad, gemensamhetsbad.
Kanadensarna gick att låna och grillar var tända för den som ville tillreda sin mat.

Söndag 19 juni: De Vilda Blommornas dag. Vår traditionella blomstervandring genomfördes i år i
Bruzaholm, i omgivningarna kring Kristallen, det unika växthuset. Vi gjorde en rundvandring i skiftande
miljöer kring Bruzaån och fick lära känna dess flora. Därefter besökte vi och fick höra lite mer om
växthuset Kristallen, som är renoverat och idag används för kulturella ändamål.

Lördag 6 augusti: ”Ängens Dag”. Slåtter på Fiskaretorpsåsen – i föreningens skötsel av
Fiskaretorpsåsen ingår även gräsytor som ska slås. Området kring själva torpet fick sin skötsel. I vackert
väder och med de traditionella redskapen, lie, räfsa, vispesticka, bryne och högaffel genomfördes slåttern.
Efter några timmars arbete bjöd föreningen på en välförtjänt fika.

Lördag 10 september: Höstmarknad i Kvarnarp. Det anordnades höstmarknad i Kvarnarp, som bjöd
på många erbjudanden i marknadsstånden i parken kring Kvarnarps gård. Föreningen serverade ekofika i
Röda Stugan. En tipsrunda för både vuxna och barn var utlagd i omgivningarna.

Lördag 8 oktober: Utflykt till naturreservatet Uvaberget i Tenhult. Uvaberget är ett dramatiskt
naturområde med branta klippväggar som bjöd på en vacker utsikt ut över Tenhultasjön. Hans Lööf från
Tenhult guidade oss i området, som visade upp en stor biologisk mångfald i en storvuxen barrblandskog.
Här häckar bl.a. pilgrimsfalken.

Miljövänliga veckan (1 – 9 okt) hade i år temat ”Ekofrukost”. Vi vill öka efterfrågan på eko och lägger
störst fokus på mat från svenska ekogårdar som mejeriprodukter och spannmålsprodukter. Man brukar
säga att vi idag bara har en självförsörjningsgrad på ca 50 procent.
Under veckan anordnades olika aktiviteter som visar vägen, bl.a.skyltning på biblioteket i Mariannelund
och skyltning i Eksjö i ”gamla apoteket”. Vi satsade på att vända oss till dagvaruhandeln – vi var på Coop
och informerade kunder i butiken. Några av våra medlemmar var på upptaktsmöte under våren och fick
lära sig mer fakta om ekologiskt jordbruk och fick inspiration hur man kan ordna en ekologisk frukost

Lördag 29 oktober: Ingemar Lind – ”Djuren på fjället”. Naturfotografen Ingemar Lind var åter i Eksjö
för filmvisning. Filmen handlade om hur djuren på fjället under lång tid har anpassat sig till en
annorlunda miljö. Han har själv en favorit – fjällräven.

Lördag 5 november: Höstträff vid Hyttens kvarn. Vi följde den gamla skogsvägen till Hyttens kvarn ut
mot riksvägen. Riksvägen ska byggas om och breddas och avverkningar har gjorts vid infarten. Då
upptäcktes bestånd av knärot som nu har flyttats till det närbelägna naturreservatet Alversjöskogen för att
minimera skadan. Efter vår vandring avslutades träffen med samtal vid brasan när vi tog en kopp kaffe av
vår medhavda fika.

Lördag 3 december: Eksjö julmarknad. Föreningen vill synas där människor finns. Eksjö Julmarknad
är ett utmärkt tillfälle att visa upp vår verksamhet, bjuda på glögg och värva medlemmar. Vi fanns på
plats, på Krusagårdens innegård. Vår mossutställning fick stor uppmärksamhet. Vi visade också upp och
sålde vår ”engångsgrill”.

Tisdag 28 december: Mellandagsträff på Fiskaretorpet. Det är en tradition att träffas denna dag under
lite mysiga förhållanden. I år var marken snötäckt. Det var pyntat i stugan, brasan och ljusen var tända
och det serverades glögg och pepparkakor. Det fanns möjligheter för de som vill grilla en korv. Barnen
kunde åka pulka.