Handla miljövänligt 2015

Årets tema är för tredje året ”Byt till Eko” och med inriktning på ekologisk fika. Kaffe, en av världens mest besprutade grödor, vill man lyfta fram då Sverige är efter Finland det land i världen som dricker mest kaffe. Vilket kaffe vi väljer att dricka får konsekvenser för stora landområden och växterna och djuren som finns där. För att producera Sveriges kaffe arbetar 200 000 människor i syd under hårda förhållanden och med farliga kemiska bekämpningsmedel. Endast 7 % av kaffet som säljs i Sverige är ekologiskt.

Under året har vi varit med och startat upp ett kemikalienätverk tillsammans med Vetlandas och Nässjös kretsar. Under hösten startades en studiecirkel tillsammans med Vetlanda som leds av Göran Liljeström, Nässjö, och vi har träffats fyra gånger. Vi har tagit upp tillsatser av kemikalier i mat, plast, hygien och rengöringsmedel. 6 medlemmar från Eksjö deltar.

Under våren sammanställdes en broschyr ”Avgifta barnens vardag! – Operation Giftfri Förskola. Vi har arbetat utefter Riks kampanj Giftfri förskola. Denna broschyr har delats ut till förskolorna i hela kommunen.

Tre medlemmar deltog på kemikalienätverkets möte på Riks i Stockholm i april.

För femte gången var vi med på Sveriges största Klädbytardag i april. Den gick av stapeln på Kvarnarps gård i samarbete med Kraftsystrarna. Den var välbesökt (ca 200 personer) och ca 450 plagg bytte ägare och 27 st kläd- quiz skickades in till Riks.

Vi ordnade en vegetarisk grillkväll i maj i Röda stugan, 16 medlemmar deltog.

En deltagare var på regional upptaktsträff.

Startade upp MVV på Skedhultsdagen där 5 medlemmar hjälpte till.

Vi informerade i tre livsmedelsbutiker och bjöd på ekologisk fika med kaffe/juice och kravmärkt smörgås. Det var på Coop och Willys i Eksjö och i Mariannelund på ICA Nära.

Utställningar på samma tema har vi haft på Biblioteket i Mariannelund och Eksjö under tre veckor och i sjukhusets glasmonter under samma tid.

6 caféer ställde upp och serveradeekofika” under veckan. Princess och Thimons tog med sina butiker i Nässjö och Aneby också. Backstugan serverade helt ekologiskt under en dag. Storegårdskyrkan och Pingstkyrkan var också med på ekofika.

Linnean, caféet på sjukhuset, skall ha sitt ekofika i vecka 48.

6 st Eko-fika har vi bjudit på. Öppet hus i NBV:s lokal i gamla stan (18 st), i Röda stugan (10 st), i Storegårdskyrkan (30 st), i Kvarnarpsgruppen (16 st), måndagsgruppen i Storegårdskyrkan (8 st) och Friluftsfrämjandets styrelse (12 st) Planerat är också att bjuda på eko-fika vid styrelsemöte hos Röda Korset.

Vi deltog i Riks butiksundersökning om tillgång av ekologiskt matbröd i livsmedelsbutikerna i Eksjö och Mariannelund där vi inventerat 6 butiker.

Under MVV hjälpte 11 medlemmar till med våra aktiviteter.

I pressen har vi synts vid 3 tillfällen, ett reportage vardera i Vimmerbytidningen och Smålandstidningen och en insändare i Smålandstidningen.

Värvat 7 nya medlemmar varav 3 under MVV och 4 under klädbytardagen.

Till Riks har vi sänt in 17 st quiz om ekologiskt kaffe.

Tagit hem 50 st Sveriges Natur att dela ut på mottagningar på sjukhuset och hos tandläkare.

Kommer att delta vid Eksjö julmarknad med information och medlemsvärvning.

Eksjö 5 nov -15

Lea, Birgit o Britt-Mari