Natursnokarna

Natursnokarna är samlingsnamnet på Naturskyddsföreningens barn- och familjeverksamhet – en verksamhet som finns i många av Naturskyddsföreningens kretsar (lokalavdelningar). Naturskyddsföreningen vill ge förutsättningar för barn och vuxna att umgås med varandra i naturen och kanske göra en insats i närnaturen. Att tillsammans håva smådjur i sjön, följa ett rävspår eller rädda en groda ger inte bara en naturupplevelse utan också ett möte mellan generationerna. Verksamheten är anpassad till barnen men riktar sig till barn och vuxna. Barn och vuxna undersöker, upptäcker, leker och fixar tillsammans.

Det är vetenskapligt belagt att både barn och
vuxna blir friskare av
• att ha tillgång till naturen
• att följa årstidernas växlingar i ett träd
• att höra den första koltrasten en vårkväll

För närvarande har vi tyvärr ingen ledare för att anordna natursnokaraktiviteter. Är du intresserad av att vara ledare, kontakta någon i styrelsen.

Om Natursnokarna – Naturskyddsföreningen (naturskyddsforeningen.se)