Miljövänliga veckan 2023

Årets tema för Miljövänliga veckan – Green Action Week är för andra året ”Ekofrukost” och man tittar extra på ekologisk hårdost. Just nu är det ett svårt läge för många ekobönder med vikande försäljning. Därför är det viktigt att fortsätta välja ekologiskt när man kan. I år riktade vi in oss på ekologisk hårdost. Det går åt ca 10 l mjölk till ett kilo ost och det är ett bra sätt att få avsättning för ekologisk mjölk när mjölkdrickandet minskar.

I år var tre medlemmar på riksupptakten i Stockholm i mars och två medlemmar på den regionala upptakten i Vaggeryd.

Vi medverkade på Bonnadán med årets tema och lät besökarna smaka ekologisk ost.

Under en dag i MVV stod vi på Coop och bjöd på ekologisk ost och gjorde reklam för föreningen. Vi hade förberett att vara på Lidl men det fungerade inte i år. Butiksinventeringen som vi gjorde i fjol våras följdes upp i år och vi kunde konstatera att i samtliga undersökta butiker hade det ekologiska utbudet minskat.

Vi hade utställningar på Biblioteket i Mariannelund under 3 veckor och i en butikslokal på S.Storgatan under 2 veckor.

I samarbete med Eksjös tre största caféer anordnades under vecka 40 – Ekofrukostar. Det var Nya Lennarts, Princess och Cafe Gamla stan.

I pressen har vi synts med en insändare i SmT.