Valberedning 2024

Det är viktigt att rätt människor nomineras till naturskyddsföreningens styrelse och övriga förtroendeuppdrag inom föreningen. Du kan påverka vilka du anser skall företräda din röst i föreningen. Kontakta någon av nedanstående personer om du vill föreslå någon person eller om du själv vill engagera dig i föreningsarbetet

Lea Petersson, 073-154 74 24.
Sara Bergqvist, 070-364 13 76.
Emma Bro, emma.gk.bro@gmail.com, 0702217175.