Valberedning

Det är viktigt att rätt människor nomineras till naturskyddsföreningens styrelse och övriga förtroendeuppdrag inom föreningen. Du kan påverka vilka du anser skall företräda din röst i föreningen. Kontakta någon av nedanstående personer om du vill föreslå någon person eller om du själv vill engagera dig i föreningsarbetet

Reidun Weigner, 0381-16606
Lea Petersson, 073-154 74 24
Sara Bergqvist, 070-364 13 76