Miljövänliga veckan 2020

Miljövänliga Veckan (v 40) – medlemmar fanns på Återvinningscentralen i Eksjö där föreningen
informerade besökare om årets kampanj ”Slutslängt”. Syftet är att man inte ska slänga sådant som går att
använda. Det finns möjligheter att ställa sådana saker på ett särskilt ställe, som sedan togs omhand av
Röda Korset.

Övriga träffar under Handla Miljövänligt-tema har tyvärr fått ställas in pga rådande restriktioner.