Arkiv 2020

Mellandagsträff på Fiskaretorpet 28 december
Så är vi då framme vid årets sista aktivitet – Mellandagsträff på Fiskaretorpet. Alltid lika avkopplande att komma dit – även i år -där man kan träffas och umgås en stund. Det bjöds på glögg och pepparkakor. I år var det eld både i öppna spisen och utomhus. Att laga och äta sin mat utomhus har ju blivit populärt i dessa tider. Några sökte sig till bastun för ett bad. Dagarna är korta, regnet hängde i luften, vädret var grått, men nu ser vi fram emot ljusare tider.
Höstträff vid Hyttens kvarn 31 oktober
Det finns en tradition i föreningen att träffas vid Hyttens kvarn i Allhelgonahelgen. Med höstdiset i luften i en gammal skog kommer man naturen väldigt nära. Bara några meter från stugan finner man storskogen. Har man ögonen med sig finns många detaljer att upptäcka och glädjas åt. Vid återkomsten njuter man sedan av medhavd fika.
Kan vara en bild av en eller flera personer och träd
Kan vara en bild av natur, träd och gräs
Ingemar Lind – sångfåglar, 24 oktober
INGEMAR LIND har med sina naturfilmer varit ett populärt programinslag i 20 år. I helgen visade han filmen ”Sångfåglar”. Vi fick höra och se mästersångare som blåhake, rödstjärt, näktergal, rödhake, men även den märkliga rördrommen som man finner i täta vassar där den sävligt tar sig fram – den låter som en mistlur. En blandad konsert en tidig majmorgon när fåglarna hävdar sina revir väcker många egna minnen och man börjar längta till våren.
Det var en imponerande uppvisning av fåglar, särskilt de oansenliga sångarna, som man man sällan ser, då de döljer sig i grönskan.
Ingemars slutord minns vi – ”Vad vore livet utan fågelsång ?”

Miljövänliga veckan 28 september – 6 oktober

Kan vara en bild av text där det står ”Naturskyddsföreningen HEMTACK! Erica Slutslängt Design”

Kan vara en bild av träd

 

 

Utflykt till Alversjöskogen – 26 september

När vi nyligen besökte Alversjöskogen fick vi uppleva intressanta miljöer inom området – förutom själva skogen finns också skogsbryn och öppna marker. Till sist kom vi till en liten göl med spegelblankt vatten och en natur som var målad i höstens färger. Uno guidade oss igenom detta variationsrika naturreservat.

Kan vara en bild av natur och träd

Kan vara en bild av träd, sjö och natur

 

Utflykt till Häljarps Arboretum 29 augusti

Vi har besökt Häljarps Arboretum, en trädpark strax öster om Ingatorp. Roland Karlsson har på sin fastighet odlat fram buskar och träd från hela norra halvklotet med liknande växtbetingelser som hos oss. Han har ett samarbete med botaniska trädgårdar världen över. Hittills har han sått, odlat upp och planterat ut otroliga 1 649 sorters träd och buskar – namngivna, bokförda och utplacerade på lämpliga ställen på fastigheten.

Kan vara en bild av 1 person

 

Målning av Fiskaretorpet 22 augusti

I helgen målade föreningens medlemmar om Fiskaretorpet för att ge byggnaden en uppfräschning. Innan själva målningen borstades fasaden och fönstren slipades och oljades inför kommande målning. Det blev en fin dag med ett gott resultat.

Ingen fotobeskrivning tillgänglig.

 

Ängens dag – slåtter på Fiskaretorpsåsen 1 augusti

Slåttern på Fiskaretorpet genomfördes som planerat. Torkan under våren visade sig i den lågvuxna växtligheten och glesa gräsväxten. Det blev sprött och det var lätt att slå med lie.
Tack för er insats !
Ingen fotobeskrivning tillgänglig.
Ingen fotobeskrivning tillgänglig.

 

Biologiska mångfaldens dag 22 maj

Föreningen uppmärksammade ”Den biologiska mångfaldens dag” genom att göra en vandring i området kring Kvarnarps gård. Det finns få områden som kan jämföras med den varierade natur som finns här och tjänar som livsmiljö för så många växter och djur. Vi gick genom allén ut mot sjön, där man i år kunnat se storlom under en längre tid. Vi räknade in björktrast, rödvingetrast och svartvit flugsnappare som numera tillhör de rödlistade arterna. En kopparödla kom också i vår väg – alla reptiler är fridlysta. I åkerkanterna står häggen i sin vita skrud. Gräsmarkerna med sin flora är viktiga för fjärilarna, döda och döende träd för insekterna och fåglarna. Nådde till sist slåtterängen där mångfalden är som störst. Kunskapen om naturvärdena på Kvarnarps jordbruksmarker ökar hela tiden.

Ingen fotobeskrivning tillgänglig.

Ingen fotobeskrivning tillgänglig.

 

Gökotta 21 maj

Det blev gökotta trots allt. I år har många föreningar varit tveksamma till att samla sina medlemmar till aktiviteter. Friluftsfrämjandet har avlyst träffar där folk samlas. Eftersom vår förening samverkar med Främjandet uppstod situationen att medlemmar ville göra något ändå – så en bantad skara samlades till gökotta i Borgmästarängen – i friska luften – i vackert väder för en fikastund på den traditionella platsen. Vi upprätthöll en 30-årig tradition – vi hoppas allt är normalt nästa år igen. Vi såg eller hörde 25 arter på vår vandring.

 

Fågelskådningens dag 3 maj

Kretsen har genomfört den traditionella fågelskådarrundan i Söraby i Värne. Den här gången startade vi vid Mellby kyrka där Mellby kyrkmosse numera är en stor attraktion med bl a änder och vadare – snatterand, knipa, tofsvipa, grönbena, rödbena och gluttsnäppa. Därefter vandrade vi längs stranden och fick sällskap av en flock kor, med diande kalvar – en härlig syn. Vi kunde där även notera röd glada, brun kärrhök, fiskgjuse, rördrom, hussvala, rödhake, gök, sparvhök, stenskvätta, sävsparv, och många fler. Vi avslutade vid fågeltornet innan vi vände tillbaka via de nyligen uppodlade mossarna. Totalt kunde vi notera 55 arter.

 

Tillsynsvandring på Höglandsleden 19 april

I helgen som gick genomförde föreningen en tillsynsvandring på en del av Höglandsleden – från Klinten till stán – 13 km. I vackert väder, mycket frisk luft och gott om utrymme vandrade vi, förbättrade markeringar och klippte sly. Vi hann verkligen prata med varandra och fick välbehövlig vila vid fikarasterna. Efter fem timmar nådde de 12 deltagarna målet vid Eksjö Camping.

 

Vårvandring vid Hyttens kvarn långfredag 10 april

Det blev Långfredag på Hytten även i år. Ett 10-tal personer dök upp och ville dela ett par timmar tillsammans. En kort promenad följdes av fika och grillning i det fria och solen värmde gott. Forsärle-paret förbereder häckning.

 

Årsstämma 18 februari

Så var vår årsstämma avklarad. Ett 30-tal medlemmar hade samlats och fick ta del av föreningens verksamhet, som är omfattande och bygger på tre strategier -NATURKÄNSLA, KONSUMENTMAKT och POLITISK PÅVERKAN. Valen förrättades och mötet avlutades med en go-fika. Programinslaget bestod av ett föredrag av Uno Björkman om det blivande naturreservatet Alversjöskogen – ett område med gammelskog med mycket höga biologiska värden.