Arkiv 2020

Biologiska mångfaldens dag 22 maj

Föreningen uppmärksammade ”Den biologiska mångfaldens dag” genom att göra en vandring i området kring Kvarnarps gård. Det finns få områden som kan jämföras med den varierade natur som finns här och tjänar som livsmiljö för så många växter och djur. Vi gick genom allén ut mot sjön, där man i år kunnat se storlom under en längre tid. Vi räknade in björktrast, rödvingetrast och svartvit flugsnappare som numera tillhör de rödlistade arterna. En kopparödla kom också i vår väg – alla reptiler är fridlysta. I åkerkanterna står häggen i sin vita skrud. Gräsmarkerna med sin flora är viktiga för fjärilarna, döda och döende träd för insekterna och fåglarna. Nådde till sist slåtterängen där mångfalden är som störst. Kunskapen om naturvärdena på Kvarnarps jordbruksmarker ökar hela tiden.

Bilden kan innehålla: växt, utomhus och natur

Bilden kan innehålla: träd, växt, himmel, gräs, utomhus och natur

 

Gökotta 21 maj

Det blev gökotta trots allt. I år har många föreningar varit tveksamma till att samla sina medlemmar till aktiviteter. Friluftsfrämjandet har avlyst träffar där folk samlas. Eftersom vår förening samverkar med Främjandet uppstod situationen att medlemmar ville göra något ändå – så en bantad skara samlades till gökotta i Borgmästarängen – i friska luften – i vackert väder för en fikastund på den traditionella platsen. Vi upprätthöll en 30-årig tradition – vi hoppas allt är normalt nästa år igen. Vi såg eller hörde 25 arter på vår vandring.

 

Fågelskådningens dag 3 maj

Kretsen har genomfört den traditionella fågelskådarrundan i Söraby i Värne. Den här gången startade vi vid Mellby kyrka där Mellby kyrkmosse numera är en stor attraktion med bl a änder och vadare – snatterand, knipa, tofsvipa, grönbena, rödbena och gluttsnäppa. Därefter vandrade vi längs stranden och fick sällskap av en flock kor, med diande kalvar – en härlig syn. Vi kunde där även notera röd glada, brun kärrhök, fiskgjuse, rördrom, hussvala, rödhake, gök, sparvhök, stenskvätta, sävsparv, och många fler. Vi avslutade vid fågeltornet innan vi vände tillbaka via de nyligen uppodlade mossarna. Totalt kunde vi notera 55 arter.

 

Tillsynsvandring på Höglandsleden 19 april

I helgen som gick genomförde föreningen en tillsynsvandring på en del av Höglandsleden – från Klinten till stán – 13 km. I vackert väder, mycket frisk luft och gott om utrymme vandrade vi, förbättrade markeringar och klippte sly. Vi hann verkligen prata med varandra och fick välbehövlig vila vid fikarasterna. Efter fem timmar nådde de 12 deltagarna målet vid Eksjö Camping.

 

Vårvandring vid Hyttens kvarn långfredag 10 april

Det blev Långfredag på Hytten även i år. Ett 10-tal personer dök upp och ville dela ett par timmar tillsammans. En kort promenad följdes av fika och grillning i det fria och solen värmde gott. Forsärle-paret förbereder häckning.

 

Årsstämma 18 februari

Så var vår årsstämma avklarad. Ett 30-tal medlemmar hade samlats och fick ta del av föreningens verksamhet, som är omfattande och bygger på tre strategier -NATURKÄNSLA, KONSUMENTMAKT och POLITISK PÅVERKAN. Valen förrättades och mötet avlutades med en go-fika. Programinslaget bestod av ett föredrag av Uno Björkman om det blivande naturreservatet Alversjöskogen – ett område med gammelskog med mycket höga biologiska värden.