Klimatförändring

Ingen tvivlar längre på att det pågår en klimatförändring. En förändring som inte beror på naturliga variationer i klimatet.

Den industrialiserade världen orsakar klimatförändringarna, genom utsläpp av fossila bränslen (t ex kol och olja). Koldioxidhalten ökar i atmosfären, det i sin tur sätter igång en kedjereaktion med olika förändringar som påverkar hela planeten.

Klimatförändringen drabbar allt levande på jorden. Vi måste agera nu, för att mildra effekterna av klimatförändringarna.

Gör en insats för klimatet

Gå med i Klimatnätverket. Vi är över 600 medlemmar i Naturskyddsföreningen som arbetar ideellt för klimatet.