Vattenförsörjningen i Eksjö kommun

Vid kretsstämman informerade VA-chefen Torbjörn Johansson om vattenförsörjningen och vattenbristen i Eksjö kommun. Mer information finns på kommunens hemsida: http://www.eksjo.se/pressrum/pressmeddelande/arkiv_2016/begraensningar_av_vattenanvaendningen_infoers_i_eksjoe_kommun http://www.eksjo.se/boende_miljoe/miljoeskydd_haelsoskydd_livsmedel/livsmedel_smittskydd/dricksvatten/begraensningar_av_vattenanvaendningen

Läs mer

Klädbytardag 1 april

Miljövänliga dagen – Sveriges största klädbytarparty Lördag 1 april kl 10.00-13.00 Eksjö Stadsbibliotek Nu är det återigen dags för klädbytardagen. Sveriges största klädbytardag anordnas över hela Sverige just i dag. Klädbytardagen anordnas bl.a för att visa på hur vi med en enkel handling på individnivå kan bidra till en bättre miljö. Passa på att förnya […]

Läs mer