Nifsarpsmaden

Söder om Eksjö ligger den återskapade våtmarken, Nifsarpsmaden. Våtmarken ska fungera som ett naturligt reningsfilter för näringsämnen som ger upphov till övergödning. Området runt maden är värdefull naturmark för fåglar och andra levande varelser. Det finns bl a ett fågeltorn som erbjuder bra utsikt över våtmarken.

Naturskyddsföreningen i Eksjö sköter strövstigarna i området runt Nifsarpsmaden.

Vill du hjälpa till med skötseln eller bara ha mer information. Kontakta arbetsgruppen för Nifsarpsmaden.

Kontaktperson: Sven-Åke Svensson 070-276 60 67 sven-ake.yvonn@outlook.com