Handla miljövänligt 2020

Handla Miljövänligt 2020

Årets tema är för tredje året Ta vara på det du ha med inriktning Återbruk. För att minska trycket på miljön och klimatet måste vi sluta slänga fungerande saker. På mer än 40 procent av landets återvinningscentraler kan man inte lämna saker och möbler till återbruk och två sådana återvinningscentraler finns i Eksjö och Ingatorp.

Årets första aktivitet var tänkt att genomföras på Earth Hour, där våra bidrag var cykelfixardag tillsammans med Cykelsmedjan och att sy kassar på NBV. Allt fick ställas in detta besynnerliga år. Även besöket på ekologiska hönseriet i Askeryd i maj ställdes in.

Riks Kampanjupptakt gick i år på distans och vi var en av kretsarna som var uppkopplade. 4 medlemmar deltog. Där fick vi bland annat tips om att arbeta mot Återvinningscentralerna vilket vi fastnade för. Efter kontakter med Second Hand butikerna i Eksjö blev det samarbete med Röda Korset. De kunde hålla med en bil för att kunna transportera bort återbruksbara prylar under hela oktober månad. 17 medlemmar hjälpte till att bemanna Återvinnings centralen vid 14 pass utspridda på två veckor. Som mått får vi redovisa att Röda korset tömde bilen varje dag första veckan sedan 2-3 ggr resterande veckor. Positivt är också att vårt initiativ fick kommunens hållbarhetsstrateg att intressera sig för frågan och inleda en dialog med Eksjö Energi om en mera permanent lösning på återbruksfrågan.

Under Miljövänliga veckan hade vi planerat för en prylbytardag på biblioteket som fick ställas in då vi beräknade att mer än 50 personer skulle komma, och att flera av oss är 70 + plussare. Men utställningar på Biblioteket i Eksjö och på Biblioteket i Mariannelund kunde genomföras. Utställningarna var uppsatta under tre veckor. På båda biblioteken visade vi hur TaGe eller Ta & Ge hylla/skåp funderade. Detta är något som förskolor, arbetsplatser, föreningar och hyreshus kan införa. Vi har också skapat en TaGe hylla i föreningslokalen.

I Pressen har vi synts med en annons i Eksjö tidningen och en notis i Vimmerby tidningen. I år har vi inte fått någon respons av Smålands-tidningen som valt att inte skriva om MVV.

Eksjö 27 okt 2020

Birgit, Lea, Gunnel x 3 och Britt-Mari