Medlemsfrågor

Som medlem i Svenska Naturskyddsföreningen stödjer du ett nationellt och lokalt natur- och miljöarbete. Ju fler vi blir desto starkare blir vår röst i samhällsdebatten och som påtryckningsorganisation. Är vi många går det inte att ignorera vår röst.

Vi är cirka 200 000 medlemmar i Sverige, i Eksjökretsen (Eksjö kommun) är vi cirka 420 st.

Medlemsåret räknas från den dag du betalar ditt medlemskap och ett år framåt. Som medlem i Svenska Naturskyddsföreningen blir du automatiskt medlem i den lokala krets där du är folkbokförd.

Har du frågor om ditt medlemskap, vill ändra adress m m eller anmäla dig som medlem.

Kontakta:
Margareta Eriksson, tel 073-993 73 65, e.kalkan@telia.com

https://www.naturskyddsforeningen.se/stod-oss/bli-medlem/