Trädgårdsstaden

Öppet brev till politikerna i Eksjö kommun angående Trädgårdsstaden.

Granskningsyttrande angående Trädgårdsstaden.

Om du är intresserad att ta del av hela vårt yttrande om Trädgårdsstaden finner du det här med bilagor.

Bevara jordbruksmarken i Kvarnarp
Det har pågått ett intensivt arbete under sommaren med att ta fram ett material som bemöter byggnadsplanerna i Eksjö. De som hjälpt till har gjort ett fantastiskt arbete.

Foldern ”Bevara jordbruksmarken i Kvarnarp”.