Eksjö Klimatnätverk

Klimatnätverket fick Eksjö kommuns Miljövårdspris för 2013 med motiveringen ”Klimatnätverket har genom sitt stora engagemang och goda insikter satt fokus på klimatfrågans betydelse och vikten av att arbeta med klimatanpassning på den lokala nivån utifrån ett globalt perspektiv.”