Vegetarisk grillafton

Eksjö Naturskyddsförening har genomfört en trivsam vegetarisk grillkväll tillsammans med Fobo Eksjö/Nässjö vid Röda Stugan i Kvarnarp, där deltagarna själva fick vara med att förbereda maten. Elden tändes, omvandlades till glöd – innan det var dags att grilla och göra i ordning de varma rätterna. Allt under överinseende av vår kock Ola. Britt-Mari välkomnade med […]

Läs mer

Fågelskådningens dag

Vilken vacker vårdag det blev ! Vi gick vår runda och såg eller hörde 50 olika arter. Bl a. visade sig en havsörn – vi såg också fiskgjuse, sparvhök, buskskvätta, både ladu- och hussvala (har äntligen kommit), lövsångare, sothöna, skäggdopping m fl.

Läs mer

Gökottan

Föreningen har gemensam GÖKOTTA med Friluftsfrämjandet varje Kristhimmelsfärdsdags morgon i Borgmästarängen. Sällan eller aldrig har vi hört göken. Men nu blev det en fullträff. Vi välkomnades av göken, den följde oss, nästan förföljde oss och på hemväg såg vi den flyga förbi över viken vid Norra Vixens utlopp – och kaffet tog vi naturligtvis på […]

Läs mer

”Gammelskogen” i Alversjö

Besöket i ”gammelskogen” i Alversjö bjöd på en mäktig upplevelse. Att få vandra i en relativt orörd skog där den biologiska mångfalden visade sig tillhör ovanligheterna när man idag besöker en skog. Men trots det rika livet i skogen känns hela området ödsligt med förfallna hus överallt.

Läs mer

De vilda blommornas dag 18 juni kl 10.00

Lär känna våra vanligaste växter när vi gör en utflykt i Kvarnarps gårds omgivningar när sommaren gör sitt intåg med all blomsterprakt. Medtag fika och flora. Söndag 18 juni kl 10.00-13.00. Plats: Kvarnarps gård. Ett samarbete med Smålands Flora och Svenska Botaniska Föreningen. Ansvariga: Uno Björkman, 070-337 97 42, och Sven-Åke Svensson, 070-276 60 67.

Läs mer

Slåtter på Fiskaretorpsåsen onsdag 12 juli

Ängsslåtter är ett värdefullt naturvårdsarbete som ska motverka igenväxning av vårt landskap och befrämja den blomsterprakt som är beroende av att markerna hävdas. Du är välkommen till Fiskaretorpet och årets slåttergille, där vi sköter en mindre ängsmark på en av uddarna. Föreningen bjuder på fika – medtag gärna lie och räfsa. Onsdag 12 juli kl […]

Läs mer

Vattenförsörjningen i Eksjö kommun

Vid kretsstämman informerade VA-chefen Torbjörn Johansson om vattenförsörjningen och vattenbristen i Eksjö kommun. Mer information finns på kommunens hemsida: http://www.eksjo.se/pressrum/pressmeddelande/arkiv_2016/begraensningar_av_vattenanvaendningen_infoers_i_eksjoe_kommun http://www.eksjo.se/boende_miljoe/miljoeskydd_haelsoskydd_livsmedel/livsmedel_smittskydd/dricksvatten/begraensningar_av_vattenanvaendningen

Läs mer